Fietsen in de omgeving 


Happen en trappen: Koersen door de Kempen!

Koers mee door de kleurrijke Kempen

die vroeger grotendeels bedekt was met

heide, eikenbos, vennen en veengebieden.

Nu kenmerkt het zich vooral door moerassen,

donken en heidegebieden, afgewisseld met dennenbossen.

Kortom u fietst door een prachtige omgeving

terwijl u tussendoor verwend wordt in bourgondisch Brabant.

 

Voor meer informatie en reserveren:

 http://www.happenentrappen.nl/route/200

 

Cycling in the area


Happen and stairs: courses through the Kempen!

Race along through the colorful Kempen

which used to be largely covered with

heather, oak forest, fens and peatlands.

Now it is characterized mainly by marshes,

Donets and heathlands, interspersed with pine forests.

In short, you cycle through a beautiful environment

while you are pampered in Burgundian Brabant.

 

For more information and reservations:

  http://www.happenentrappen.nl/route/200

 

Wandelen in de gemeente Eersel:

 

Het gebied van de gemeente Eersel is een paradijs voor

wandelaars.

Het landschap kent prachtige beekdalen,

bossen en natuurgebieden met vennen en heidevelden.

Bovendien is het rijk aan cultuurhistorie.

 

Voor meer informatie kijk op

www.eerselwandelgemeente.nl

 

 

Walking in the municipality of Eersel:
 
The area of the Eersel municipality is a paradise for

walkers.

The landscape has beautiful brook valleys,

forests and nature reserves with fens and moors.

Moreover, it is rich in cultural history.

 

For more information look on

www.eerselwandelgemeente.nl